Машините ни са конструирани със стандартни детайли и ако се наложи, подмяната им е изключително лесна и отнема няколко минути. Поддържаме наличности и ще се постараем да ви изпратим търсения детайл в рамките на 24 часа.

За ремонт и поддръжка ползвайте услугите на квалифициран специалист. Прецизността при сглобяване е над 0.05мм. Не разглобявайте лагери и направляващи ако не сте технически обезпечени!!!

Конструкциите ни са преизчислени и при правилна употреба машините ще Ви служат вярно и безпроблемно. Предвидени са механизми, които защитават рамата и лагерите от претоварване и повреждане. Шунтирането на защитните механизми е недопустимо. Мощността е достатъчна за прецизно изработване на сложни 2D и 3D детайли дори при работа в тежък режим. Смазвайте редовно всички лагери, винтове и триещи елементи.

Спазвайте техниката за безопасност. Носете лични предпазни средства. Задължително заземете машината. Не оставяйте машината без надзор.

Приятна работа!!!